Erhvervstilskud til Energieffektiviseringer

Få andel i 450 mio kr. i tilskud til energibesparelser!

Fra d. 17. august til 14. september 2021 er tilskudsordningen ”Erhvervsmæssig Energieffektivisering” åben for indsendelse af ansøgninger om tilskud til energibesparende projekter.

Man kan bl.a. opnå tilskud til udskiftning til LED-lys, optimering af procesanlæg, renovering af ventilationsanlæg eller en varmepumpe i stedet for en kedel. Tilskuddet er på op til 56 øre pr sparet kWh for 1. års besparelse, dog maksimalt 50% af den samlede investering.

Tilskudsrunden, som bliver den sidste i 2021, giver tilskud til erhvervsmæssige energibesparelser. På grund af betydeligt papirarbejde med beregning og dokumentation af energibesparelsen, bør den årlige besparelse være på mindst 100.000 kWh (svarer til ca. 10.000 liter fyringsolie) ved ansøgning om tilskud.
Tilskudsordningen indeholder en række krav, som man skal opfylde, samt overholde.

Hvad kan man opnå tilskud til?

Nedenfor er oplistet typiske eksempler på, hvad vi frem til nu har opnået tilskud til, på vegne af vore kunder:

 1. Varmeforsyning - udskiftning af ældre halmfyr, med nyt varmepumpeanlæg
  1. Tilskud til udskiftning af oliekedel med varmepumpeanlæg
  2. Udskiftning af træpillekedel eller fliskedel med varmepumpe
  3. Udnyttelse af spildvarme fra gyllekøling i svinestalde, til erstatning af anden indkøbt varme
 2. Belysning; udskiftning til LED
 3. Staldventilation, udskiftning til lavenergiventilation.

 

Nøglepunkter for at kunne opnå tilskud

 1. Energibesparelsen skal være reel, samt realiserbar.
 2. Energibesparelsen skal kunne dokumenteres ved hjælp af gyldige data fra 3. part, fx med uafhængige undersøgelse eller med konkrete målinger.
 3. Energiforbruget i nu-drift situationen skal kunne dokumenteres (fakturaer for indkøb mv).
 4. Tilskuddet gives kun til reduktion af energiforbruget ved anlæg eller udstyr, som har været i drift i minimum de seneste 2 år.

Der gives ikke tilskud til

 1.   Nyanlæg af bygninger og tekniske installationer.
 2.   Energieffektivisering af transportsystemer (fx omlægning af gylletransport med traktor & vogn, til lastbil)

Det er vanskeligt eller umuligt at opnå tilskud til:

Udskiftning af traktorer (energibesparelsen er for lav)

Læssemaskiner               (kan ikke dokumenteres)

Mejetærskere                  (kan ikke dokumenteres)

Bemærk at du først må bestille det, du gerne vil have tilskud til, når du har modtaget tilsagn om tilskuddet fra Energistyrelsen.
Link til ordningen, her.

Fokus på realisering af gode løsninger

Uanset om man kan opnå energisparetilskud til sit projekt, er det vigtigt at have fokus på at realisere et projekt, som både har lavt energiforbrug og god totaløkonomi.

Yderligere oplysninger

Har du brug for kvalificeret rådgivning i forbindelse med realisering af energibesparelser, herunder vedr. din ansøgning, er du velkommen til at kontakte Byggeri & Teknik I/S’ energirådgivere Gunnar Schmidt eller Kurt S. Mortensen.

Gunnar Schmidt

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

Kurt s. Mortensen

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Email: ksm@byggeri-teknik.dk