Erhvervstilskud til Energieffektiviseringer

Få Erhvervstilskud til Energieffektivisering, som åbner for ansøgning d. 18. januar – til 1. februar.

Tilskudsordningen giver tilskud til erhvervsmæssige energibesparelser. Tilskuddet er på op til 56 øre pr sparet kWh for 1. års besparelse, dog maksimalt 50% af den samlede investering.

På grund af væsentligt papirarbejde med beregning og dokumentation af energibesparelsen bør energibesparelsen være på mindst 100.000 kWh / år (svarer til ca. 10.000 liter fyringsolie) ved ansøgning om tilskud.

Tilskudsordningen indeholder en række krav, som man skal opfylde, samt overholde.

Hvad kan man opnå tilskud til ?

Nedenfor er oplistet typiske eksempler på hvad det er muligt at få tilskud til:

Det har vi opnået tilskud til ved 1. ansøgningsrunde, oktober 2020:

 1. Varmeforsyning - udskiftning af ældre halmfyr, med nyt halmfyr hos svineproducent
  1. Udskiftning af ældre halmfyr, med nyt stokerfyr til skovflis hos svineproducent
  2. Udskiftning af stokerfyr til halm, med ny stokerfyr til skovflis hos slagtekyllingeproducent
 2. Belysning; udskiftning til LED
 3. Staldventilation, udskiftning til lavenergiventilation.

 

 1. Derudover er det bla. muligt at opnå tilskud til udskiftning af oliekedel, med varmepumpeanlæg (svinestaldsanlæg).

Nøglepunkter for at kunne opnå tilskud

 1. Energibesparelsen skal være reel, samt realiserbar.
 2. Energibesparelsen skal kunne dokumenteres ved hjælp af gyldige data fra 3. part, fx med uafhængige undersøgelse eller med konkrete målinger.
 3. Energiforbruget i nu-drift situationen bør ubetinget kunne dokumenteres (fakturaer for indkøb mv).
 4. Tilskuddet gives kun til anlæg eller udstyr, som har været mindst 2 år i drift.

Der gives ikke tilskud til

 1. Nyanlæg af bygninger og tekniske installationer.
 2. Energieffektivisering af transportsystemer (fx omlægning af gylletransport med traktor & vogn, til lastbil)

Det er vanskeligt eller umuligt at opnå tilskud til:

 1. Udskiftning af traktorer (energibesparelsen er for lav)
 2. Læssemaskiner               (kan ikke dokumenteres)
 3. Mejetærskere                  (kan ikke dokumenteres)

Bemærk at du først må bestille det, du gerne vil have tilskud til, når du har modtaget tilsagn om tilskuddet fra Energistyrelsen.

Link til ordningen, her: https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/virksomheder/erhvervstilskud-til-energieffektiviseringer

 

Gunnar Schmidt

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

Kurt s. Mortensen

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Email: ksm@byggeri-teknik.dk