Tænk dig om ved valg af værksted og brugen af uoriginale reservedele

Af teknikrådgivere Flemming Hedegaard & Kurt S. Mortensen, Byggeri & Teknik I/S

En regning på 175.000 kr. + moms er landet på en landmands bord – årsag? Han har brugt uoriginale filtre og selv om det intet har at gøre med motorhaveriet, så ”fjerner” det garantien og han skal selv betale!!

Garantien bliver annulleret

Det kan blive dyrt for dig hvis du får din traktor, gummiged eller en anden maskine serviceret på et andet værksted, end der hvor du har købt den. Ofte vil der i købsaftalen eller de betingelser der følger med denne, være krævet at maskinen bliver serviceret på sælgers værksted og at der anvendes originale reservedele. Som køber kan man synes at dette virker både dyrt og urimeligt, hvis man har kendskab til et værksted, der kan udføre opgaven billigere. Dette gælder også hvis du selv vil og kan lave service og eksempelvis skifte filtre – med uoriginale filtre.

Men man skal passe på med at spare disse penge, især i garantiperioden. Der vil næsten altid være en passus i købsbetingelserne, der siger, at garantien bortfalder, hvis der ikke anvendes originale reservedele, eller hvis maskinen ikke serviceres på mærkevareværkstedet. Og det er uanfægtet, at et eventuelt havari ikke kan forbindes til de reservedele, der måtte være blevet anvendt.

2 konkrete tilfælde hvor garantien ikke dækkede

Konkret har vi kendskab til 2 tilfælde, hvor en garanti ikke kunne gøres gældende, fordi der var anvendt uoriginale reservedele. En gummiged, hvor der var anvendt filte og motorolie af et andet fabrikat en gummigedens, som omtalt først, og en minilæsser hvor en tankmåler var gået itu. Her ville sælger ikke lade garantien træde i kraft, fordi landmanden selv skiftede olie og filter på minilæsseren. De 2 ting har ingenting med hinanden at gøre, men blev brugt, som et argument alligevel, fordi det stod i købsaftalen – med småt.

Vi har kendskab til endnu en sag, hvor tvisten endnu ikke er afgjort. Her handler sagen også om brugen af uoriginale reservedele. Dette handler igen om en regning til +150.000 kr., så der er mange penge på spil i disse sager.

Leverandøren af de uoriginale filtre

Det er vigtigt at påpege, at leverandøren af de uoriginale filtre, står helt på mål for sine filtre, og er klar til at dække motorreparationen, såfremt det kan bevises, at det er hans filtre der er skyld i havariet. Der er dog ingen der mistænker filteret for at være synderen i det her, men det ændrer ikke på at brugen af uoriginale filtre fjerner garantien. Og vi har set købekontrakten – det står med småt at det vil blive konsekvensen!

Vores råd er – Pas på!

Vores budskab skal i første omgang være, at man nøje skal gøre op, hvor meget man sparer ved at anvende et andet værksted og ikke originale reservedele. Kig betingelserne godt igennem, når du købet nyt grej og se efter, hvilke bindinger der er på brug af værksted og reservedele.

Bilbranchen var der for 10 år siden!

Dernæst vil vi også gerne sende en kraftig appel til landbrugs maskinbranchen om et opgør af disse middelalderlige stavnsbindinger. Inden for bilverdenen er det mange år siden bilimportørerne har kunnet kræve, at man får sin bil serviceret på mærkevareværkstedet. Servicen skal naturligvis overholde de forhold, der er foreskrevet i bilens manual. Noget tilsvarende burde være muligt inden for landbrugsmaskiner.

Flemming Hedegaard

Direktør, Markedsføring, Tilskudsansøgninger, Maskiner

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk

KURT S. MORTENSEN

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Emailksm@byggeri-teknik.dk