Rottebekæmpelse autorisationskursus R2

Byggeri & Teknik I/S udbyder kursus i rottebekæmpelse for ejere af landbrugsbedrifter. Kurset giver ret til fremadrettet selv at bekæmpe rotter på egen ejendom. Kurset, der afholdes i samarbejde med Nomus A/S (står for undervisningen), giver mulighed for at opnå en R2-autorisation, og dermed retten til at bekæmpe rotter på egen bedrift, herunder anvende kemiske bekæmpelsesmidler.

Lær at lukke gylle ud – hurtigere!

I dag anslås det, at gyllen gennemsnitligt er 19 dage gammel, når den kommer til biogasanlægget. Forskere mener, at der kan hentes op til 1 m3 ekstra CH4 gas ud af hver eneste m3 gylle, hvis gyllen i stedet nåede biogasanlægget på få dage.