2 dygtige og dedikerede medarbejdere har bestået deres CFPA Brandteknisk Diplomuddannelse

Onsdag i uge 38 var en stor dag i Byggeri & Teknik I/S - vi har nemlig hele 2 dygtige og dedikerede medarbejdere, som har bestået deres CFPA Brandteknisk Diplomuddannelse hos DBI.

Kæmpe tillykke til Tom Mikkelsen Broch og Tommy Nikolajsen. Dermed er vores brandteam kompetencemæssigt forstærket og inden længe skulle det gerne munde ud i, at vi har hele 3 certificerede Brand Klasse 2 rådgivere.

 

DBI skriver følgende om CFPA uddannelsen:

Brandteknisk diplomuddannelse, er opdelt i fem moduler fordelt på 17 uddannelsesdage, hvoraf den sidste dag på modul 5 er eksamensdag. Du skal mindst afsætte 20 timer til hjemmeopgaver mellem modulerne. Undervisningen omfatter teori, diskussioner, opgaver, ekskursion og øvelser. Vi lægger vægt på, at alle deltager aktivt for at få det bedste udbytte af uddannelsen.
Vores undervisere er erfarne og har et dybdegående kendskab til både teori og praksis på området.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen. For at modtage et CFPA-diplom er det en forudsætning, at du både har bestået eksamen med et tilfredsstillende resultat og har deltaget i samtlige af uddannelsens moduler.

Med diplomet får du internationalt anerkendt dokumentation for, at du er særdeles kyndig i alt fra aktiv brandsikring til risikovurdering, fra bygningsreglementets brandkrav til reglerne for oplag af eksplosionsfarlige materialer, fra brandstrategi til beredskabsplanlægning, forsikring og brandrisici.

 

Læs mere om brandrådgivning.