Eksempel på skadesopgørelse

Byggeri & Teknik I/S sørgede for, at landmanden fik 636.000 kr. mere i erstatning

Case

Landmanden havde 3 staldbygninger, der var sammenbygget, men opdelt på 3 litraer, som alle brændte. 2 af bygningerne var tegnet med nyværdi og restværdidækning på 50%. Den sidste bygning var dækket med sumforsikring.

Skaderne blev besigtiget og opmålt og man fastlagde, hvordan bygningerne var forsikret (via forsikringspolice og forsikringsbetingelser).

Skadeserstatningerne blev beregnet og der blev forhandlet med taksator. Derudover blev der fastsat relevante tillægsydelser til erstatningen (oprydning, reparationstillæg, have gårdsplads, administration samt lovliggørelse i form af brandkrav, konstruktion, indretning m.v.)

Pris

Forsikringsselskabet dækker som udgangspunkt BYGGERI & TEKNIK I/S honorar for bistand. I denne case udgjorde dette 53.000 kr. beregnet som en procentandel i administration af erstatningsbeløbet.

Prisen er sagsafhængig, da der er forskel på skadens art og omfang.
Landmandens forsikring dækker i de fleste tilfælde udgiften til sagkyndig bistand med en procentandel af erstatningsbeløbet. Dermed har du som udgangspunkt ingen omkostninger forbundet med at benytte en sagkyndig.
Ved mindre skader forhandles prisen for teknisk bistand.

Udbytte

Forsikringsselskabet foreslog skade på 47%, svarende til erstatning på 564.000 kr., men ved beregninger, dokumentation og forhandling kunne BYGGERI & TEKNIK I/S dokumentere en skadesprocent på 57% og dermed blev bygningen totalskadet, hvilket udløste 1.200.000 kr.
Landmanden fik dermed 636.000 kr. mere i erstatning, end hvis han havde valgt at forhandle uden brug af BYGGERI & TEKNIK I/S.

Hertil kommer tillægsydelser svarende til 150.000 kr., som også dækkes af forsikringsselskabet udover selve bygningserstatningen.

 

Tilsvarende procedure gælder ved eksempelvis stormskader

    Kontakt os