Få tilskud til Miljø- og klimateknologi 2023

570 mio kr. i tilskudspuljen til landbrugs- samt gartneriproduktioner.
-Tilskudsordningen er åben for ansøgninger i perioden 16. november 2023 til 31. januar 2024.

Miljøteknologiordningen

Ordningens formål er reduktion af miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsbedrift og bidrager til en grønnere produktion i både husdyr-, planteavl- og gartnerisektoren.

Du kan få tilsagn om tilskud inden for følgende 10 indsatsområder:

1. Reduktion af ammoniakudledning fra gylletanke; tankoverdækninger
2. Svinestalde - reduktion af ammoniakudledningen
3. Kvægstalde – reduktion af ammoniakudledningen
4. Fjerkræstalde - reduktion af ammoniakudledningen
5. Fjerkræstalde - reduktion af energiforbruget
6. Planteavl - reduktion af pesticidforbruget
7. Kartoffelavl - reduktion af pesticidforbruget
8. Gartnerier - reduktion af pesticidforbruget
9. Gartnerier - reduktion af energiforbruget
10. Gartnerier - reduktion af næringsstofforbruget

 

Hvad kan man få tilskud til?
Pkt 1: Her kan man få tilskud til teltoverdækninger af gylletanke.
Pkt 2 – 10: Her er der i hvert afsnit oplistet fra 3 til 20 forskellige specifikke tiltag, man kan søge tilskud til.
Se alle teknologierne, man kan opnå tilskud til, på Teknologilisten, her

Hent mere information på tilskudsordningens hjemmeside, her

Sagsbehandling af de indsendte ansøgninger påbegyndes tidligst den 1. februar 2024, hvorfor det ingen rolle spiller om ansøgningen indsendes først eller sidst i ansøgningsperioden.

Bemærk - tidsfrist til realisering af projektet:

Projektperiode:
Projektet skal være realiseret og anmodning om udbetaling skal være indsendt senest 12 måneder fra datoen for indsendelse af ansøgningen.

 

Vi er klar til at udarbejde din ansøgning - ring og forhør!

Nina T. Charles

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Miljøteknologi
Mobil: 23 72 79 48
Email: ntc@byggeri-teknik.dk

Gunnar Schmidt

Gunnar Schmidt

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk