Kursusforløb

Vi tilbyder løbende kurser i forskellige emner, som kan være relevante i din bedrift.   

Vi tilbyder løbende følgende kurser:

ADR kursus – Transport af farligt gods
Mangler du et ADR bevis? Et ADR bevis er nødvendig for at transportere farlig gods som dieselolie, glasflasker, kemi og rengøringsmidler til vask og rengøring af stalde eller andre faremærkede produkter ad offentlig vej. Læs mere om ADR beviser her.

Rottebekæmpelseskursus – Autorisationskursus R2
BYGGERI & TEKNIK I/S udbyder kursus i rottebekæmpelse for ejere af landbrugsbedrifter. Kurset giver ret til bekæmpelse af rotter på egen landbrugsejendom, ved brug af kemiske bekæmpelsesmidler. Læs mere om kurset her.

Erfagrupper
BYGGERI & TEKNIK I/S faciliterer erfagrupper inden for forskellige faggrene og interesseområder.  Erfagrupper er et af de fora, hvor man allerhurtigst får udvekslet erfaringer om og bearbejdet aktuelle problemstillinger og nye tiltag i sin bedrift. Læs mere om de forskellige erfagrupper her.

    Kontakt os