Udsprinkling af overfladevand

Er du træt af omkostningerne dertil?

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S har vi været med til at udvikle en model, hvor man i stedet kan få lov at etablere et permanent udsprinklingsanlæg til overfladevand fra et eksisterende eller et nyt plansiloanlæg. På den måde udbringes overfladevandet (regnvand) løbende efter Husdyrgødningsbekendtgørelsens gældende regler.

Vi udarbejder skitser og ansøgning til kommunen om tilladelse til udsprinklingen. Der kan være forskel på de forskellige kommuners sagsbehandling, og her kommer vores store erfaring os til gode, så vi kan forhandle en fornuftig løsning på plads for dig som landmand.

På baggrund af den beskrevne metode til udbringning af overfaldevand er det BYGGERI & TEKNIK’s vurdering, at det er miljømæssigt forsvarligt, da de gældende regler for udbringning af ensilagesaft og overfladevand er overholdt. Det vil samtidig være den økonomisk rigtige løsning for langt de fleste kvægbrug, da man sparer lager og udbringningsomkostninger til overfladevandet, som før kom i gylletanken.

Udsprinkling af overfladevand

Rasmus Kjelsmark Nielsen

Bygningsrådgiver kvæg, Indretning kvægstalde, Mekanisering

Mobil: 99 99 23 28
Mail
rkn@byggeri-teknik.dk

    Kontakt Os