Overvældende stor interesse for klima og Miljøteknologiordningen 2022

Miljøteknologiordningen

Knapt 200 ansøgninger og 94.000.000 kr.

Ordning med de klimavenlige investeringer har budt på meget interesserede og investeringslystne landmænd. Ikke færre end 189 ansøgninger har Byggeri & Teknik indsendt i ordningen og det rækker til et muligt tilskudsbeløb på ikke mindre end knapt 94.000.000 kr., hvis alle fik tilsagn og udnyttede pengene. Vi takker for tilliden.

Det gik nogenlunde som forventet – nemlig at ordningen bliver oversøgt – der var ekstrem interesse for ordningen og de rygter der har været ud om at der kommer flere penge til ordningen bliver helt sikkert nødvendige for at tildele penge til alle. Byggeri & Teknik I/S har alene søgt om ikke mindre end 38 % af de samlede midler og det til trods for, at vi mere eller mindre kun har søgt 5 af de 10 indsatsområder.

Jeg havde 3 håb, da vi gik ind i ordningen:

  1. Byggeri & Teknik I/S kunder skal have så stor bid af kagen, som muligt – det håber vi, at de får, når der ansøgningerne er afgjorte.
  2. Ordningen SKAL oversøges – det er et vigtigt signal til politikkerne om, at Landbruget er en del af løsningen, og at vi vil klima- og miljøteknologierne – og det skal nok lykkes med den interesse.
  3. Flest muligt af de penge, der bliver givet tilsagn til, skal bruges til investeringerne, og her har vi gjort en stor indsats for at få landmændene til at søg til det de vil købe og bruge, fremfor det der giver mest i tilskud.

Frustrationer og besværlige retningslinjer

Ansøgningsrunden, der sluttede i tirsdag aften kl. 23.59 har budt på alle de udfordringer og en tilskudsrunde åbenbart skal have. Nu skal frustrationerne bare lige lægge sig hos både landmænd, Landbrugsstyrelsen og os, her i Byggeri & Teknik I/S udtaler direktør Flemming Hedegaard. Herefter skal vi til at hjælpe de mange ansøgere med af forstå alle de mange forskellige og besværlige retningslinjer, som skal overholdes hvis man også skal have pengene udbetalt efterfølgende, hvis man opnår tilskud.

Man skal være meget opmærksom, hvis man vil være sikker på at få sine penge udbetalt, når engang der er givet tilsagn og afslag. Alle specifikationer og obligatoriske elementer skal være overholdt og til stede når pengene skal søges hjem – og alle skal huske at der ikke kan indsendes ændringsanmodninger under vejs. Derfor er det, som man har søgt til nu, også det man skal købe, installere eller bygge...

De vigtigste elementer er følgende:

  1. Alle specifikationer og obligatoriske elementer skal være overholdt og til stede
  2. Du skal eje investeringen, og den må IKKE være finansieret på leasing eller købekontrakt med ejerforbehold.
  3. Investeringen må ikke være foretaget før ansøgningen blev indsendt.
  4. Du må IKKE lave op på dit cvr nummer uden først at få lov af Landbrugsstyrelsen.
  5. De sti-mål, der er søgt på til løsgående søer i fare-stier er INDVENDIG mål.
  6. Alle investeringerne skal være lovlige – eks. med byggetilladelse og miljøgodkendelse – vær specielt opmærksomme på gylletankoverdækningerne – nogle kommuner kræver, at I søger tilladelse.
  7. Hvis det handler om aktivitetsremme til køerne, så skal der købes et KOMPELT anlæg, selv om I har et anlæg i kunne koble på.

Og der er mange flere faldgruber og derfor kører Maskinbladet og fagmagasinerne de kommende uger nogle artikler om disse udfordringer.

Byggeri & Teknik I/S ser det som en stor opgave at få alle i mål, og nu venter vi bare på, at ansøgningerne bliver talt sammen i Landbrugsstyrelsen, så vi kan se, hvor meget der er oversøgt, og så om der bliver tilført flere midler fra tidligere ansøgningsrunder, der ikke er brugt. Vi håber og tror på de første tilsagn omkring 1. april 2023.