Skade på bolig

Er Jeres bolig beskadiget ved brand, storm eller vand?

Meget er uoverskueligt og I er usikre på, hvordan I skal håndtere situationen. Her har I mulighed for at få professionel rådgivning og assistance i forbindelse med skadesopgørelse og genetableringen af Jeres bolig.

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S er vi klar med uvildig rådgivning og hjælper jer med at fastlægge skadernes omfang og erstatning. Vi forhandler på Jeres vegne med forsikringsselskabets taksator. Efterfølgende assisterer vi jer med genopførelsen og genetableringen af Jeres bolig.

Lovliggørelse ved bygningsskade

Når der genopbygges med nye bygninger — såvel bolig som driftsbygning — efter en skade, skal nybyggeriet følge de gældende byggeregler. De skadede bygninger, der skal erstattes er bygget efter gamle byggeregler og opfylder ikke de nye lovkrav. Her er det vigtigt at have kendskab til hvilke bygningsdele m.v., der ikke opfylder de nyeste regler og hvor der bliver større udgifter ved genopbygningen.

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi rådgivning og assistance over for forsikringsselskabet, således at der ydes erstatning for den aktuelle lovliggørelse. Derved sikrer vi dig, at de ekstra krav bliver opfyldt uden at det koster dig ekstra.

Vil du sikre dig den rette erstatningssum?

Hvis en brand eller storm hærger og lægger din bolig i ruiner – opstår der et økonomisk tab, som skal begrænses mest muligt, så I kan gå en tryg fremtid i møde. BYGGERI & TEKNIK I/S kan være en god sparringspartner for jer, når skaden er sket. Vi forhandler på Jeres vegne med forsikringsselskabets taksator, så i får den rette erstatningssum. Nedenfor kan I læse, hvordan BYGGERI & TEKNIK I/S sørgede for, at familien fik 700.000 kr. mere i erstatning.

Familien opnåede 700.000 kr. mere i erstatning

Steen Lundgaard

Ingeniør, Certificeret brandrådgiver BK2, CFPA-E, Skadesopgørelser, Byggestyring, Tilsyn

    Kontakt Mig