Brandskadet bolig

Byggeri & Teknik I/S sørgede for, at familien fik 700.000 kr. mere i erstatning

Case

Når en bolig brænder, skal man tage stilling til skadesprocenten.

I denne case blev skaderne besigtiget af forsikringsselskabets taksator, som uden at lave skadesberegninger vurderede, at skaderne var under 50 %, og dermed skulle boligen udbedres ved reparation. Når boligen skal udbedres indhenter forsikringsselskabet et overslag fra håndværkere, så boligen kan repareres. Dette overslag til reparation lød på 1.100.000 kr.

Familien tog efterfølgende kontakt til BYGGERI & TEKNIK I/S og fik ligeledes skaderne besigtiget samt opmålt. Efterfølgende blev der foretaget en skadesgradsberegning på boligen. Skadesprocenten blev vurderet til 51 %, hvilket udløser restværdi. Den samlede erstatning blev ved BYGGERI & TEKNIK I/S vurderet til 1.800.000 kr.

Pris

Forsikringsselskabet dækker som udgangspunkt BYGGERI & TEKNIKS I/S honorar for bistand. I denne case udgjorde det 127.000 kr. beregnet som en procentandel i administration af erstatningsbeløbet.

Prisen er sagsafhængig, da der er forskel på skadens art og omfang. Forsikringen dækker i de fleste tilfælde udgiften til sagkyndig bistand med en procentandel af erstatningsbeløbet. Dermed har du som udgangspunkt ingen omkostninger forbundet med at benytte en sagkyndig.

Udbytte

Forskellen på forsikringsselskabets og BYGGERI & TEKNIKS I/S skadesprocent medfører forhandling, så du får den rette erstatningssum.
I den pågældende case endte man med en vurdering, der havde en skadesprocent på over 50 og dermed fik familien 700.000 kr. mere i erstatning, end hvis de havde valgt at forhandle uden brug af BYGGERI & TEKNIK I/S.  Dette var med til at skabe en tryg fremtid i en ny bolig.

Udover selve bygningserstatningen kommer der tillægsydelser i forbindelse med erstatningen. Tillægsydelserne kan omhandle oprydning, reparationstillæg, have og gårdsplads, administration samt lovliggørelse i form af energiforhold, isolering, konstruktioner, brandkrav m.v. Disse omkostninger dækkes også af forsikringsselskabet.

Tilsvarende procedure gælder ved eksempelvis stormskader

    Kontakt os