Skade på driftsbygning

Ved forsikringsskader – brand, storm-, sne- og vandskader – opstår der driftstab som skal begrænses mest muligt. Driftstabstiden skal begrænses og der er forsikringsselskabet en vigtig medspiller.

Det er en uoverskuelig sag at håndtere. Derfor er BYGGERI & TEKNIK  I/S en god sparringspartner og tilbyder rådgivning for dig. Vi fastlægger skadernes omfang og tager os af forhandlingen med forsikringsselskabet. Når skaderne er fastlagt og opgjort tilbyder vi assistance i forbindelse med genetableringen af de skadede bygninger.

Lovliggørelse ved bygningsskade

Når der genopbygges med nye bygninger — såvel bolig som driftsbygning — efter en skade skal nybyggeriet følge de gældende byggeregler. De skadede bygninger der skal erstattes er bygget efter gamle byggeregler og opfylder ikke de nye lovkrav. Her er det vigtigt at have kendskab til hvilke bygningsdele m.v. der ikke opfylder de nyeste regler og hvor der bliver større udgifter ved genopbygningen.

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi rådgivning og assistance over for forsikringsselskabet således at der ydes erstatning for den aktuelle lovliggørelse. Derved sikrer vi dig, at de ekstra krav bliver opfyldt uden at det koster ekstra for dig.

Vil du sikre dig den rette erstatningssum?

Hvis en brand eller storm hærger og lægger din bolig eller driftsbygninger i ruiner – opstår der et driftstab, som skal begrænses mest muligt. BYGGERI & TEKNIK I/S kan være en god sparringspartner, som kan sikre dig den rette erstatningssum, uden at det koster ekstra for dig.

Læs nedenfor, om landmanden som anvendte BYGGERI & TEKNIK I/S som sparringspartner og fik 636.000 kr. mere i erstatning.

Landmanden opnåede 636.000 kr. mere i erstatning

 

Steen Lundgaard

Ingeniør, Certificeret brandrådgiver BK2, CFPA-E, Skadesopgørelser, Byggestyring, Tilsyn

    Kontakt Mig