Byggeri og Teknik I/S har alene søgt om knapt 1,4 gang af slagtesvinetilskudspuljens samlede midler

tilskud

Byggeri & Teknik I/S har igen i år søgt rigtig mange penge i moderniseringsordningen til slagtesvin (MOS 2020) faktisk har vi søgt om 40 mill. flere midler end, der overhovedet er i puljen, hvis ikke der tilføres flere penge. De mange ansøgninger er bl.a. kommet via et godt samarbejde med Gråkjær og SvineRådgivningen.
​Ingen krav til projekternes parathed!

På trods af L&F´s og lokale rådgiveres vedvarende pres for at få nogle parathedskriterier indarbejdet i ordningen, så skete det ikke! Det er en af grundene til, at vi forventer, at ordningen på landsplan er oversøgt med ca. 4-5 gange de midler, som er afsat. Alle kunne søge i ordningen, bare man havde 830 arbejdstimer på bedriften og lidt frit oversat ”havde lyst til at have slagtesvin”. Og vi må sige, at optimismen er intakt.
Det betyder, at det er store ansøgninger med mange stipladser, der er søgt til, og det betyder med ret stor sikkerhed også, at en del af projekterne ALDRIG bliver til noget, og det er skidt for erhvervet og for de ansøgere, der ikke kommer i betragtning pga. ”fantasiprojekter”. Vi skal have nogle parathedskriterier med i fremtiden, så ansøgere er mere klar til at sætte projekterne i værk.

Nybyg og tilbyg og miljøteknologier

I Byggeri & Teknik I/S fordeler ansøgningerne sig således. Nybyg tegner sig for hele 82,8 mill. kr., svarende til en samlet investering på over 366 millioner og godt 92.000 stipladser. Tilbyg står for 33,4 mill. kr., svarende til en samlet investering på over 133 millioner og over 40.000 stipladser.

Der er kun 5 ansøgninger med gylleforsurring, som umiddelbart ser ud til at blive de ”store vindere” i denne ordning, idet styrelsen har valgt, at det er forsurring, som vægter højest i prioriteringerne. De resterende ansøgninger er alle med luftrensning, gyllekøling og hyppig automatisk udslusning af gyllen og en enkelt med linespil. Undtagen en har alle projekter 25-49 % fast gulv.

Langt de fleste af ansøgningerne er søgt til det, der hedder ”lettere byggeri”, hvor investerings og tilskudssummen er lavere pr. m2 end til traditionelt byggeri, fordi det har givet en bedre prioriteringsscore. Det er clearet med landbrugsstyrelsen, at man kan bygge den staldtype, man ønsker – både traditionelt og f.eks. rundbuehaller hvis man har søgt til en ”let stald”. Det modsatte kan man dog ikke!

En ordning med mange faldgruber

Byggeri & Teknik I/S har søgt disse moderniserings og miljøteknologiordninger siden 2010 og denne ordning er nok den ordning til dato, hvor flest landmænd har søgt tilskud til mest miljøteknologi, som de IKKE reelt set ønsker at investere i, men som kun kommer i spil pga. tilskuddet.

Det betyder også, at der er mange faldgruber, som både ansøger og konsulent, fordi spekulationerne i høj prioritering kommer forud for virkeligheden. Samtidig er det helt tydeligt, at sammensætningerne af miljøteknologierne ikke afspejler virkeligheden, og styrelsen har i flere omgange måttet opgive at svare entydigt og konkret på forespørgsler. Det handler bl.a. om, hvad der skal til for at opfylde kravet om ”hyppig automatisk udslusning” og det handler om, hvad der sker, hvis en ansøger efterfølgende bygger flere m2 end ansøgt.

Hvornår er der svar til ansøgerne

Landbrugsstyrelsen, som administrerer denne ordning, er jo ikke ligefrem kendt for hurtig sagsbehandling, men grundet en mere automatiseret sagsbehandling, håber vi, at der er svar til alle ansøgere før jul 2020. Af vejledningen til ordningen fremgår følgende: ”Vi behandler ansøgninger og sender afslag og tilsagn efter 6. august 2020”, og så har man jo ikke lovet mere, end man kan holde.

Vi opfordrer alle ansøgere til at være ekstremt forsigtige, hvis I afviger fra ansøgningen, og I skal huske, at skal der ændres i ansøgningen, så skal ændringen være godkendt, før projektet igangsættes. Vi ønsker held og lykke til alle ansøgere, og håber styrelsen får opgjort flere af de gamle ordninger, så der kan tilføres en del flere midler til denne ordning, nu hvor optimismen og interessen er stor.

Flemming Hedegaard

Direktør, Markedsføring, Tilskudsansøgninger, Maskiner

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk