Bedre forhold for dine køer og bedre økonomi – er du klar?

Skal dine køer kælve i en ny bygning fra 2024?

Fra 1. juli 2024 træder der nye overgangsordninger om Lov om hold af malkekvæg i kraft, og for at være på forkant med eventuelle krav til ombygning, har vi her i artiklen særlig fokus på nye krav til syge- og kælvningsbokse.

  1. Der er krav om 1 sygeplads pr. 100 køer i besætningen og min. en sygeboks. Sygeboksen skal være min. 10 m2 til jersey og 12 m2 til stor race. Ligeledes skal der altid være en ledig sygeboks til ungdyr og kalve.
  2. Der er krav om 4 kælvningspladser pr. 100 køer i besætningen, hvoraf halvdelen som minimum skal kunne etableres som enkeltkælvningsbokse. Enkeltkælvningsboksene skal være min 10 m2 til jersey og 12 m2 til stor race, men kan altså, når de ikke bruges, være en del af et fællesområde for dyrene.

 

For en række kvægbrug vil ovennævnte krav medføre ombygning og/eller nybygning. Vi har i nedenstående tabel skitseret løsningsmodeller og drejebog ved ombygning i eksisterende bygninger eller i nybyggeri

Ovenstående skema viser at den enkleste model i forhold miljø, byg og brand er, at lave et selvstændigt nybyggeri, men i forhold til daglig drift og management er det måske mere optimalt i eksisterende rammer.

 

Flemming Hedegaard

Direktør, Markedsføring, Tilskudsansøgninger, Maskiner

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk