Kvægstalde

Når du skal bygge en ny kvægstald, er der en række forbehold som vil være rigtig gode at tage hensyn til inden byggeriet af den nye stald går i gang.

  1. Hvilke præcise funktionskrav har du til kvægstalden?
  2. Hvordan får du en god logistik i staldene?
  3. Har du styr på din miljøgodkendelse og byggetilladelse?
  4. Hvordan undgår du fordyrende overraskelser fra entreprenørerne?
  5. Hvordan får du den rigtige bygning, som passer til både produktion, funktion og gårdanlæg?
  6. Er der ekstraordinære brandkrav, som kan undgås, ved dokumentation og dialog?

 

BYGGERI & TEKNIK I/S rådgiver inden for alle former for byggeri til kvæg og kvægstalde. Vore rådgivere samarbejder med dig og DINE nuværende rådgivere om dit projekt. Vi skaber et tværfagligt miljø, der tager højde for alle aspekter i planlægnings-, bygge- og tilsynsfasen.

Vi yder rådgivning, når du skal bygge nyt staldanlæg, så du ikke skal bruge tid på at sætte dig ind i funktionskrav, myndighedsansøgninger, skitser, planlægning, lovgivning og økonomi.

Vi rådgiver inden for alle staldtyper til kvæg, inkl. renoveringer. Og samtidig kan vi være en hjælpende hånd ved byggeriet, ved at føre byggetilsyn og sørge for at tidsplan og økonomisk budgetramme overholdes. Hvis du vil blive klogere på byggetilsyn, så klik her.

Hos BYGGERI & TEKNIK hjælper vi dig med at beskrive funktionskrav og finde frem til den rigtige dimensionering og indretning, samt finde den mest optimale pris for dig. Vi er din sparringspartner helt fra behovsanalysen frem til den bindende kontrakt.

Vi er, som uafhængige rådgivere, også din samarbejdspartner under selve byggeriet. Vi sikrer klare aftaler og bindende kontrakter med entreprenøren, som det bedste middel mod fordyrende misforståelser.

Se vores referencer for kvægstalde her.

Ko i stald Fyldt kostald

Kvægstald

 

Rasmus Kjelsmark Nielsen

Bygningsrådgiver kvæg, Indretning kvægstalde, Mekanisering

Mobil: 99 99 23 28
Mail
rkn@byggeri-teknik.dk

Helge Kromann

Bygningsrådgiver kvæg, Indretning kvægstalde, Mekanisering, Malketeknik

Mobil: 22 57 67 98

    Kontakt os