Er du klar til gyllesæsonen?

Miljøteknologiordningen

Better safe than slurry – pas godt på dig selv når du håndterer gylle

Sæsonen for udbringning af gylle er i gang! Det er en god anledning til at sætte fokus på sikkerheden i den daglige drift, når der håndteres gylle. Mange er efterhånden opmærksomme på risikoen, når gyllen omrøres, men der skal vurderes på risikoen hele vejen rundt, før vi kan vide os sikre. Læs videre her og se, hvordan du kan sikre dig selv og dine medarbejdere.

Faren er velkendt, men skal alligevel i fokus, så alle ved, hvordan de skal gøre for at undgå den. Gyllen frigiver hele tiden svovlbrinte/gyllegas, som dannes i en naturlig biologisk proces, og når den står stille gennem længere tid, vil laget af tørstof kunne danne et låg over gassen. Derfor kan gassen ophobe sig til en koncentration, der er dødelig, hvis den indåndes. Gassen frigives, når gyllen sættes i bevægelse:

  1. når kanaler og kummer tømmes i stalden
  2. i forbindelse med omrøring og forsuring
  3. når gyllen pumpes i tankbil eller gyllevogn

Her vil høje koncentrationer af svovlbrinte kunne måles, ikke kun i staldrummet, men også udendørs omkring gylletanke og laguner.

Høj koncentration af svovlbrinte lammer lugtesansen og åndedrættet. Det betyder at personer, der udsættes for en høj koncentration, ikke ved at de er i fare. Blot en enkelt indånding kan være nok til at miste bevidstheden. Ja, den kan værste fald koste livet.

Forebyggelse af ulykker med svovlbrinte

Alle typer virksomheder, der arbejder med gylle, har pligt til at minimere risikoen for, at der sker ulykker. Det kræver, at processerne omkring gyllehåndteringen risikovurderes og tilrettelægges så risici minimeres. Virksomheden skal gennemgå de enkelte arbejdsgange og dermed lave en kemisk risikovurdering på arbejdet med gylle. Gennemgangen kan underbygges med målinger af gaskoncentrationen de steder, hvor I vurderer, at den vil være høj.

Områder, hvor der er en potentiel fare, skal ideelt set holdes fri for både dyr og mennesker. Det kan være meget svært at opnå, men det er derfor vigtigt, at der bruges de rette værnemidler og at personer, der opholder sig i områder, hvor der er risiko for svovlbrinte, har en svovlbrintemåler på sig. Måleren giver en akustisk alarm, hvis koncentrationen af svovlbrinte nærmer sig eller overstiger et kritisk niveau, og fortæller dermed at man straks skal forlade området. Når man er nået i sikkerhed, kan der derefter planlægges, hvordan opgaven løses uden risiko for at nogen kommer til skade.

Er uheldet alligevel ude, og der er tilskadekomne, der skal hentes ud fra en stald eller et andet område med høj svovlbrinte koncentration, er det vigtigt at have adgang til et gasfiltrerende nødmaske, så personen, der vil komme til undsætning, ikke bliver det næste offer. Den ulykkeshistorik er desværre set adskillige gange.

Forebyggelses- og sikkerhedspakke fra SEGES og Byggeri og Teknik

SEGES har i samarbejde med Byggeri og Teknik sammensat en samlet pakke, der indeholder det anbefalede udstyr og værnemidler, der kan sikre en god forebyggelse af ulykker forårsaget af svovlbrinte.

Pakken består af:

CRiskA abonnement. En App der kan bruges til den kemiske risikovurdering og i øvrigt er et værktøj, der kan indeholde virksomhedens kemiske APV

Dräger svovlbrintemåler. En svovlbrintemåler, der kan advare om høje koncentrationer af svovlbrinte

Evakueringsmaske. En nødmaske, der kan benyttes ved evakuering af forulykkede i et område med høj svovlbrinte-koncentration

1 times online-rådgivning. Ekspertrådgivning, hvor kemisk risikovurdering drøftes og udarbejdes.

Pakken forhandles af Byggeri & Teknik. Hvis du ønsker at anskaffe dig disse redskaber og værnemidler skal du kontakte Kurt S. Mortensen, Byggeri  & Teknik:

Mail:                   ksm@byggeri-teknik.dk
Tlf:                       99 99 23 18 / 40 24 30 81

Livreddene pakke til landbruget – better safe than slurry

Hvis du og dine kollegaer vil hoppe med på ”better safe than slurry” og passe godt på jer selv, så er pakken en måde at komme omkring de initiativer, der kræves for effektivt at forebygge ulykker ved håndtering af gylle i fremtiden. Maske med filtrerende filter fås ved jeres gængse leverandører af værnemidler.

Livreddene pakke til landbruget
Instruerende og videns opbyggende:Kemisk risikovurdering, CRiskA1.350 kr. (oprettelse) + 2.495 kr. (årligt abonnement)
Forebyggende:Svovlbrintemåler 2.195 kr.
Afhjælpende:Nødmaske1.775 kr.
Formidling/drøftelse:1 time online, hvor kemisk risikovurdering drøftes og udarbejdes1.075 kr.
I alt 6.395, - Alle priser ex moms.

Spørg dit forsikringsselskab om anskaffelse af ovenstående kan udløse rabat i forhold til din arbejdsskadeforsikring.

 

 

Læs også om gyllekøling.

Kurt Mortensen

KURT S. MORTENSEN

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Emailksm@byggeri-teknik.dk

svovl brinte måler
Er du klar til gyllesæsonen