Forløb med certificeret brandrådgiver i klasse 2

(Gælder for de fleste landbrugsbyggerier) 

Søg byggetilladelse

Når der skal søges om byggetilladelse til et brandklasse 2 byggeri, så skal nedenstående 4 dokumenter udarbejdes sammen med en brandstrategiplan med de rigtige signaturer på. Dette materiale skal danne hele grundlaget for byggetilladelsen. Alt skal samles i den brandtekniske kontrolplan, som skal sendes ind fra starten af.

 1. START                  Starterklæring
 2. DBK                       Dokumentation for indplacering i brandklasse
 3. ITT                          Dokumentation for hvorvidt byggeriet er Indsatstaktisk traditionelt
 4. KPLA**                 Brandteknisk kontrolplan (D)+(P)+(U)

** Dokumenter skal ligeledes indsendes til myndigheden sammen med sluterklæringen

I planlægnings- og projekteringsfasen

Når der udarbejdes bygge/projekttegninger, skal der udføres en omfattende kontrol med alle brandtekniske tiltag, som er fastlagt i det materiale, der indsendes til byggetilladelsen. Det er en slags egenkontrol, som også skal samles og indsendes med sluterklæringen, for at få en ibrugtagningstilladelse.

 • BSR **                         Brandstrategirapport
 • BPLAN/PFP**        Brandplan(er), Pladsfordelingsplan(er) Belægningsplan(er) mv.
 • FUNK**                      Funktionsbeskrivelse
 • KRAP*                        Brandteknisk kontrolrapport (P)

*Dokumenter skal udføres løbende, og anvendes som en del af den samlede KRAP.
** Dokumenter skal ligeledes indsendes til myndigheden sammen med sluterklæringen

I byggefasen

Når der så bygges, så skal der udføres en omfattende kontrol med alle brandtekniske tiltag, som er fastlagt i de materiale, der indsendes til byggetilladelsen. Det er en slags egenkontrol, som de udførende – altså håndværkerne skal stå for. De mange skemaer skal også samles af den certificerede brandrådgiver og indsendes med sluterklæringen, for at få en ibrugtagningstilladelse.

 1. KRAP* Brandteknisk kontrolrapport (U)
 2. DVK** Drifts-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan

*Dokumenter skal udføres løbende, og anvendes som en del af den samlede KRAP.
** Dokumenter skal ligeledes indsendes til myndigheden sammen med sluterklæringen.

Afslutning af byggeriet

Når byggeriet er færdigt, så skal alle de mange kontrolskemaer samles fra de forskellige faser i byggeriet og der skal udarbejdes en samlet rapport, som dokumenterer, at alt er som beskrevet fra start eller evt. hvorfor det er ændret og dokumentation for at ændringerne er ok.

Det ender så i nedenstående 3 dokumenter, som skal indsendes sammen med de dokumenter overfor, der er markeret med 2 **

KRAP*           Samlet brandteknisk kontrolrapport (P)+(U)

KRED*           Kontrolredegørelse (opsamling på KPLAN og KRAP)

SLUT             Sluterklæring

* Dokumenter skal indsendes til myndigheden sammen med sluterklæringen.

Man SKAL have en ibrugtagningstilladelse

Det er nyt, at man skal have en ibrugtagningstilladelse på landbrugsbyggeri, men det SKAL man før man tager byggeriet i brug.

Det kræver stor disciplin af alle, bygherre (Dig), håndværkere og rådgivere, at få den megen nye dokumentation udarbejdet og indsamlet under vejs. Det er tæt på umuligt, at fremskaffe det hele på bagkant, og netop derfor kan processerne ikke fremskyndes.

Personlig certificering

Hvert år udtages en ret stor %-del til kontrol, og findes der fejl, så får den certificerede rådgiver en påtale eller i værste fald frataget sin certificering. Certificeringen er personlig!

Det er indviklet - det er langhåret, og det virker som en overimplementering, men det er nyt og skal finde sit normale leje. Jeg håber dog, dette kan være med til at give en forståelse for, hvorfor det ikke kører som det plejer, og husk det er ALLE byggerier, dette har indflydelse på og ikke kun dit!!

 

Steen Lundgaard

Ingeniør, Certificeret brandrådgiver BK2, CFPA-E, Skadesopgørelser, Byggestyring, Tilsyn

Mobil: 40 40 99 64
Emailsl@byggeri-teknik.dk

Tommy Nikolajsen

Bygningsrådgiver - Byggeri, Brand- og Myndighedsopgaver

Telefon: 23 44 32 48
Email: tni@byggeri-teknik.dk

  Kontakt os