Tilskud til skift af varmekilde til varmepumpe i din bolig

Energistyrelsen åbner den 12. september 2023 for ansøgning om tilskud til skift af varmekilder til varmepumper i boliger – ordningen kaldes Varmepumpepuljen

Miljøteknologiordningen

Mulige tilskudsbeløb
Tilskudsordningen kan yde et tilskudsbeløb pr bolig, for boliger op til 400 m², på følgende:

-Luft-vand varmepumpe:                                               maks. 17.000 kr. pr bolig,
-Væske til vand varmepumpe (jordvarme):                maks. 27.000 kr. pr anlæg.

Hvis der er flere boliger, som skal forsynes fra samme varmepumpeanlæg, eller man har en bolig på over 400 m², kan man også søge. Forhør gerne ved behov.

Krav & betingelser for at opnå tilskuddet
-Dit hus skal være en helårsbolig, og du skal eje det.
-Dit hus opvarmes med oliefyr, gasfyr, elvarme eller biokedel.
-For at kunne opnå tilskuddet, skal din bolig ligge udenfor områder, hvor der er fjernvarme eller planlagt fjernvarme.
-Du må ikke have påbegyndt til projekt når du ansøger, dvs. først indgå aftale om køb af varmepumpeanlæg, når du har modtaget tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen.
-Du planlægger at investere i en luft-vand varmepumpe, eller et væske-til-vand anlæg (jordvarmeanlæg).

Et par vigtige krav ved etableringen
➢Din kommende varmepumpe skal være energimærket med A++ eller A+++ ved +55°C fremløbstemperatur.
➢Varmepumpen skal installeres af en installatør, som har VE-certifikat til varmepumper.

Information om tilskudsordningen på SparEnergi:
https://sparenergi.dk/privat/soeg-tilskud/varm-op-til-soege-tilskud-til-en-varmepumpe

Sådan ansøger du om tilskuddet
Ansøgningen skal udarbejdes og indsendes via Energistyrelsens ansøgningsportal. Nogle løser opgaven selv, mens flere foretrækker at få hjælp til opgaven.
Byggeri & Teknik I/S er gerne behjælpelig med opgaven, efter medgået tid. En ukompliceret ansøgning, hvor alt kører efter bogen, tager ca. 1,5 time.

Vi kan bistå med en række forskellige opgaver, alt efter dit behov
✓Udarbejdelse af ansøgning om tilskud
✓Rådgivning om valg af løsning, herunder dimensionering af anlæg.
✓Beregning af økonomi
✓Gennemgang af indhentede tilbud

Har du brug for vejledning? - Så står vores rådgivere klar til at hjælpe!

En jordvarmepumpe under montage, og efter færdiggørelse

Kurt Mortensen

KURT S. MORTENSEN

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Emailksm@byggeri-teknik.dk

Gunnar Schmidt

Gunnar Schmidt

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk