Erfagrupper

Et af de fora, hvor man allerhurtigst får udvekslet erfaringer om- og bearbejdet aktuelle problemstillinger og nye tiltag i sin bedrift, er erfagrupper. Her er der en stor grad af medbestemmelse om, hvilke emner der skal drøftes og hvilke nye input man har behov for at høre  mere om. Det er også ofte i en erfagruppe, man hører om, hvad der ikke fungerer så godt og hvilke erfaringer kolleger har gjort sig med en f.eks. noget nyt teknik.

Byggeri & Teknik tilbyder nu at facilitere erfagrupper inden for forskellige faggrene og interesse områder.
Læs om de forskellige erfagrupper nedenfor. 

Mulige erfagrupper

Erfagrupppe for kvægbrugere 150 – 450 køer

KOM MED I ERFAGRUPPE MED FOKUS PÅ TEKNIK & ØKONOMI I KVÆGBRUGET

Er du mælkeproducent og har fra ca. 150 – 450 køer, har du nu mulighed for at komme med en erfa gruppe, der sætter fokus på teknik og økonomi i kvægbruget. Der er rigtig mange emner at tage fat på, f.eks. maskinomkostninger til produktion af grovfoder, hvilken læssemaskine er mest optimal, skal fuldfoderblanderen være selvkørende, kan logistikken på ejendommen optimeres m.v.

Men det allervigtigste er, at der er et forum til at udveksle erfaringer i, både om de emner der tages op i erfa gruppen, men i lige så høj grad omkring de daglige problem stillinger du oplever i hverdagen i din bedrift.  Møderne holdes hos erfa gruppens deltagere på skift og emnerne aftales fra gang til gang. Byggeri & Teknik planlægger møderne og kommer med oplæg til hvert møde eller sørger for eksterne indledere til de emner, der skal behandles. Endvidere sender B&T resume af hvert møde rundt til deltagerne.

ØKONOMI OG DRIFT:

Gruppen kommer til at bestå af 8-12 medlemmer og startes op så snart de første 8 deltagere har tilmeldt sig. Mødefrekvensen aftales i gruppen men tænkes at være til 2-3 møder om året, bestemt af aktualiteten.

Hvert deltager i gruppen betaler 1.000 kr. pr erfa gruppemøde til dækning af omkostninger til facilitering. Såfremt den enkelte deltager i gruppen får udført ydelser fra Byggeri & Teknik som bliver fremlagt i gruppen, afregnes dette særskilt med Byggeri & Teknik.

Forplejning til mødet betales af deltagerne. Hvis der kan skaffes en ”sponsor” til forplejningen i form af ekstern indleder, reduceres betalingen i forhold dertil. Byggeri & Teknik sørger i givet fald for dette.

Erfagruppe kvæg

ERFAGRUPPE FOR SVINEPRODUCENTER MED MARKBRUG

Erfagruppe med fokus på teknik og økonomi i markbruget

Du har nu mulighed for at komme med i en erfagruppe, hvor teknikken er i fokus. Der er rigtig mange emner at tage fat på – byggeri, præcisionsjordbrug, vanding, høst teknik i vanskelige år, maskinøkonomi, reduceret jordbearbejdning osv.  Men ofte savnes et forum, hvori mulighederne i teknikken kan diskuteres og man kan få løftet horisonten for, hvad teknikken kan gøre og hvordan økonomien påvirkes af det.

Men det allervigtigste er, at der er et forum til at udveksle erfaringer i, både om de emner der tages op i erfa gruppen, men i lige så høj grad omkring de daglige problem stillinger du oplever i hverdagen i din bedrift.  Møderne holdes hos erfa gruppens deltagere på skift og emnerne aftales fra gang til gang. Byggeri & Teknik planlægger møderne og kommer med oplæg til hvert møde eller sørger for eksterne indledere til de emner, der skal behandles.

Endvidere sender B&T resume af hvert møde rundt til deltagerne.

ØKONOMI OG DRIFT:

Gruppen kommer til at bestå af 8-12 medlemmer og startes op så snart de første 8 deltagere har tilmeldt sig. Mødefrekvensen aftales i gruppen men tænkes at være til 2-3 møder om året, bestemt af aktualiteten.

Hvert deltager i gruppen betaler 1.000 kr. pr erfa gruppemøde til dækning af omkostninger til facilitering. Såfremt den enkelte deltager i gruppen får udført ydelser fra Byggeri & Teknik som bliver fremlagt i gruppen, afregnes dette særskilt med Byggeri & Teknik.

Forplejning til mødet betales af deltagerne. Hvis der kan skaffes en ”sponsor” til forplejningen i form af ekstern indleder, reduceres betalingen i forhold dertil. Byggeri & Teknik sørger i givet fald for dette.

Erfagruppe svineproducenten

ERFAGRUPPE FOR UNGE LANDMÆND MED TEKNIK INTERESSE

Erfagruppe med fokus på teknik og økonomi i markbruget

Arbejder du med markbrug og har et uddannelsesniveau der som minimum svarer til faglært landmand, får du nu muligheden for at deltage i en erfagruppe  med andre med samme interesse områder. Der er masser af emner at tage fat på – reduceret jordbearbejdning, hvilken traktor har lavest vedligeholdelses omkostninger, præcision farming og meget mere. Men ofte savnes et forum, hvori mulighederne i teknikken kan diskuteres og man kan få løftet horisonten for, hvad teknikken kan gøre og hvordan økonomien påvirkes af det.

Men det allervigtigste er, at der er et forum til at udveksle erfaringer i, både om de emner der tages op i erfagruppen, men i lige så høj grad omkring de daglige problem stillinger du oplever i hverdagen, der hvor du arbejder.  Emnerne og mødestedet aftales fra gang til gang. Byggeri & Teknik planlægger møderne og kommer med oplæg til hvert møde eller sørger for eksterne indledere til de emner, der skal behandles.

Endvidere sender Byggeri & Teknik resume af hvert møde rundt til deltagerne.

ØKONOMI OG DRIFT:

Gruppen kommer til at bestå af 8-12 medlemmer og startes op så snart de første 8 deltagere har tilmeldt sig. Mødefrekvensen aftales i gruppen men tænkes at være til 2-3 møder om året, bestemt af aktualiteten.

Hvert deltager i gruppen betaler 1.000 kr. pr erfa gruppemøde til dækning af omkostninger til facilitering. Såfremt den enkelte deltager i gruppen får udført ydelser fra Byggeri & Teknik som bliver fremlagt i gruppen, afregnes dette særskilt med Byggeri & Teknik.

Forplejning til mødet betales af deltagerne. Hvis der kan skaffes en ”sponsor” til forplejningen i form af ekstern indleder, reduceres betalingen i forhold dertil. Byggeri & Teknik sørger i givet fald for dette.

Erfagruppe, teknisk interessse

KURT S. MORTENSEN

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Emailksm@byggeri-teknik.dk

    Kontakt Mig